KLL - Funkcjonalność

Print this page

Funkcjonalność

System KLL-ERP składa się ze współpracujących ze sobą modułów, które są gotowe do użycia. Możliwy jest szeroki zakres ich konifguracji, lub gruntowna przebudowa. Oferujemy komplet modułów potrzebnych do zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym oraz hurtownią. Naszym celem jest, aby KLL-ERP monitorował działanie całego przedsiębiorstwa. Czuwamy jednak nad tym, aby był on sprawnym narzędziem, które ma przyspieszać i poprawiać jakość pracy. Opracowywując interfejs użytkownika staramy się przestrzegać zasad HCI (Human Computer Interaction), tak aby program skutecznie zmniejszał ilość pracy potrzebnej do wykonania przez człowieka, oraz jej nie zakłócał.

Specjalizujmy się w oprogramowaniu dla przedsiębiorstw produkcyjnych i hurtowni. Jednak w oparciu o Platformę KLL jesteśmy w stanie przygotować kompletny, specjalizowany system do prowadzenia dowolnego rodzaju działalności gospodarczej, czy też publicznej.

Systemy zewnętrzne

KLL-ERP posiada możliwości komunikacji z wieloma innymi systemami komputerowymi. Zakres mozliwości integracji rośnie wraz z każdym nowym wdrożeniem. Jako przykład możemy wymienić współprace z programami i standardami:

 • Systemy bankowe - MULTICASH, CITIDIRECT, BOSCOM, ELIXIR, WBK, BZ, VTEL, BPS, NETBANK
 • Firmy dostawcze - DHL
 • Handel z zagranicą - ECS
 • Systemy innych przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych - ECIS (Ikea), Leyor Merlin, BP
 • Systemy Clipperowe
 • Aktualizacja kursów walut
 • Wysyłanie i ściąganie e-maili
 • Wysyłanie wiadomości SMS
 • Wysyłanie FAXów
 • MS Excel
 • Program Płatnik

Moduły

Lista modułów nie jest zamknięta i stale się powiększa! Poniżej prezentujemy przykładowe moduły występujące w KLL-ERP.

+ Pokaż krótki opis

Indeks

Konstrukcja i Technologia

Przygotowanie produkcji

Produkcja

Produkcja kanban

Sprzedaż

Zaopatrzenie

Kalkulacje

Magazyn, Magazyn z lokalizacjami

Księgowość

Koszty

Kadry-Płace

CRM

System zarządzania dokumentami

Wypożyczalnia narzędzi

Harmonogramowanie

Procesy

Ochrona środowiska


Zaawansowane możliwości

System KLL-ERP to nie tylko moduły przygotowywane na zlecenia klientów. Cały czas pracujemy nad jego ogólnym rozwojem. Poniżej przedstawiamy kilka opracowanych przez nas mechanizmów, które pozwalają naszym klientom na daleko idące możliwości dostosowywania systemu do własnych potrzeb.

Wydawnictwa

Wykorzystując edytor tekstowy OpenOffice.org, stworzyliśmy narzędzie do graficznego projektowania i korygowania wydawnictw (faktury, zamówienia itp.). Po krótkim szkoleniu użytkownicy są w stanie sami przygotowywać i poprawiać wydruki.

Raporty definiowalne

Mechanizm Raportów definiowalnych został opracowany na potrzeby szybkiego przygotowywania różnego rodzaju zestawień. Operatorzy nie potrzebują znajomości języka SQL, aby wyciągać dane z systemu i przygotować tabelaryczne raporty. Na ich bazie możliwe jest tworzenie tabel przestawnych i wykresów

Personalizacja

Aby podnieść komfort pracy, postanowiliśmy umożliwić dostosowanie interfejsu programu do indywidualnych upodobań każdego użytkownika. Każdy z nich może:

 • zbudować swoje własne menu główne,
 • dodać do panelu Ulubione najczęściej wykorzystywane formatki, listy i raporty,
 • dostosować każde okno do własnych potrzeb poprzez:
  • nadanie kontrolkom wartości początkowych
  • dostosowanie list (szerokości, widoczność kolumn)
  • zmiany kolejności zakładek

Eksporty danych

Znamy wartość przechowywanych danych w naszym systemie oraz ich strategiczne znaczenia dla przedsiębiorstwa. Aby jeszcze bardziej ułatwić ich przetwarzanie i analizę udostępniliśmy możliwości eksportu do pliku każdej listy i każdego raportu.


Dalej: Wdrożenie

Wstecz: Architektura