KLL - Hosting

Print this page

Hosting

We wszystkich pakietach do każdego konta e-mail można bez dodatkowych opłat przypisać alias. Alias jest dodatkową nazwą skrzynki pocztowej, listy wysłane na adres aliasu są dostarczane do skrzynki pocztowej danego konta e-mail. W ramach wymienionych w cenniku pakietów stron WWW i/lub kont e-mail przewidziano obsługę jednej domeny, przypisanych do niej kont e-mail oraz strony WWW dostarczonej przez klienta. W przypadku obsługi większej liczby domen, subdomen i innych usług (w tym skryptów działających na serwerze) ceny są ustalane indywidualnie. Oferujemy również możliwość integracji strony WWW z bazą danych, generowanie statystyk odwiedzin, autoryzację dostępu do wybranych stron i danych, mechanizmy obsługi stron wielojęzycznych, usługi przekierowania poczty elektronicznej i inne. Wykonujemy także projekty stron WWW oraz strony dynamiczne z obsługą skryptów po stronie serwera.


Pakiet strona WWW i konto e-mail

180 zł/rok lub 20 zł/msc

W ramach oferowanego pakietu przewidziano bezpłatną pomoc w konfiguracji programu pocztowego i dostępu do Internetu, obsługę własnej domeny (np. www.twojafirma.pl) oraz pomoc przy rejestracji domeny w ramach opłaty aktywacyjnej. Opłata aktywacyjna jest pobierana jednorazowo przy uruchamianiu usług w ramach wybranego pakietu i wynosi 20 zł netto. W przypadku zmiany pakietu lub rozszerzeniu pakietu o pakiet dodatkowych kont e-mail nie pobieramy opłat.


Pakiet strona WWW i pięć kont e-mail

220 zł/rok lub 25 zł/msc

W ramach oferowanego pakietu przewidziano bezpłatną pomoc w konfiguracji programu pocztowego i dostępu do Internetu, obsługę własnej domeny (np. www.twojafirma.pl) oraz pomoc przy rejestracji domeny w ramach opłaty aktywacyjnej. Opłata aktywacyjna jest pobierana jednorazowo przy uruchamianiu usług w ramach wybranego pakietu i wynosi 20 zł netto. W przypadku zmiany pakietu lub rozszerzeniu pakietu o pakiet dodatkowych kont e-mail nie pobieramy opłat.


Pakiet czterech kont e-mail

90 zł/rok lub 10 zł/msc

Pakiet czterech kont e-mail bez strony www. Opłata aktywacyjna jest pobierana jednorazowo przy uruchamianiu usług w ramach wybranego pakietu i wynosi 20 zł netto.


Pakiet dadatkowych czterech kont e-mail

60 zł/rok lub 7 zł/msc

Pakiet dodatkowych kont e-mail można wybrać jako rozszerzenie dowolnego innego pakietu strona WWW i/lub kont e-mail. Opłata aktywacyjna jest pobierana jednorazowo przy uruchamianiu usług w ramach wybranego pakietu i wynosi 20 zł netto.


Dalej: Informacje

Wstecz: Serwis